· Comments Off on Söndag 18 oktober: Ekumenisk gudstjänst digital – fira med oss på nätet! · Categories: Church

Trons kraft – Förenta Nationer firar 75 år

Sedan 1990-talet har flera utlandsförsamlingar i Göteborg firat en gemensam festgudstjänst i Christinae kyrka med anledning av Förenta nationernas dag i oktober varje år. I år fyller FN dessutom 75 år – efter två förödande världskrig.

I år firar vi denna gudstjänst enbart digitalt som audio-gudstjänst. Från och med söndag 18 oktober kl 11 finns ljudfilen att tillgå här.

More details here: https://www.svenskakyrkan.se/tyska/ekumenisk-gudstjanst-18-oktober